Wplyw na zdrowie po angielsku

Powietrze jest kluczowy czynnik dla życia wszystkiego człowieka. Podczas oddychania do płuc wchłaniane są nie tylko substancje sprzyjające rozwojowi, jednak a te źle wpływające na zdrowie. Mężczyzna nie ma wewnętrznego filtra, który stuprocentowo pozwalałby na przefiltrowanie nieczystości spotykających się w powietrzu, to stan jego organizmu uzależniony istnieje od otoczenia, w jakim żyje.

Większy poziom zanieczyszczenia odczuwany stanowi w miastach, co zrobione jest między innymi większą ilością samochodów na ulicach oraz ilością fabryk przemysłowych. Wieś częściej łączona jest z powietrzem dobrym na co wpływa mniejsza liczba pojazdów i duża roślinność. Drewna oraz krzewy prezentowane są jako naturalne oczyszczacze powietrza, które zapobiegają degradacji środowiska naturalnego. Poddawana ciągłemu rozwojowi działalność człowieka wymaga stosowania jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań w terenie ochrony zdrowia oraz środowiska. Przykład takich postępowań reprezentują fabryki trudniące się przemysłem na znaczną skalę, zatrudniające czasem setki ludzi. Problemem odczuwalnym już w pełniejszych zakładach zwracających się pracą jest zanieczyszczenie powietrza, które występuje podczas wytwarzania produktów. Zanieczyszczenia stawiające się w pobliżu negatywnie oddziałują na zdrowie ludzi oraz utrudniają należyte wykonywanie obowiązków. Samym ze środków na zakończenie tego krzyża jest organizowanie systemów odpylania (dust extraction systems design) w środowiskach pracy, w których pojawia się ogromna część zbędnego kurzu. Komplikacja taka ma miejsce między drugimi w warsztatach stolarskich, gdzie pył i słabe trociny drzewne oddziałują negatywnie nie jedynie na pracowników, tylko również wyposażenia zmniejszając ich stan funkcjonalności. Wióry istnieją nie tylko zagrożenie dla zdrowia oraz wydajności pracowników, ale zarówno dla bezpieczeństwa zakładu. Są elementem łatwopalnym i przypadku pojawienia się iskry mogą ulec zapaleniu. Dobrze zaprojektowany system odpylania jest wtedy zabezpieczeniem dla właściciela, który nie właśnie nie musi obawiać się o stan techniczny zakładu, tylko także zbyt długą wartość zwolnień lekarskich wśród pracowników.