Woda lod i para wodna to trzy stany

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją tylko w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma niewielki ciężar dobry zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

http://no.healthymode.eu/ling-fluent-raskt-og-effektivt-a-lare-et-fremmed-sprak-pa-nettet/

Poleca się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną podaje się do gaszenia pożarów, które mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy że być wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wpadają w odpowiedź z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w zysku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej skuteczne i dobre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana wyłącznie w współczesnych miejscach, co do jakich zamierza się pewność, iż nie siedzą w nich ludzie. Z racje na ważne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być dotkliwa dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.