Poliglota edukacja jezykowa dzieci

Obecnie przechodzimy do podania kilka pojęć o samym procesie tłumaczenia, co nie należy do najpopularniejszych, bo trudno jest teoretyzować o czymś, co przez większy odcinek etapu jest instynktowne także nie do celu świadome. Kiedy tłumacz stoi przed wyborem użycia jakiegoś słowa, nie jest nadziei zwołania specjalnej komisji, która posłuży mu dobrać odpowiednie słowo, nie może spróbować tegoż w pracy słusznych tłumaczeń, gdyż ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, jakie będzie dla niego daleko podobne. Powiedzieć sobie pewne stanowiska w treściach a jedynemu wybrać, które lepiej brzmi. Taka alternatywa jest a jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje natomiast na podstawie wiedzy i doświadczenia, które stanowi odbierane przez kilkanaście lat. Powstaje on zarówno dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak łatwe sprawy, jak czytanie lektur przed snem lub pisanie wypracowań. Praca ze słowem pisanym organizowana przez wszystkie życie jest szalenie poważna w rozwijaniu wrażliwości na zobowiązania i prostocie w ich właściwym doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, natomiast to zależy od innych preferencji. Taki książkowy proces nakłada się z trzech etapów:Ważny to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi bardzo dobro zrozumieć tekst, który kupuje do przetłumaczenia. W obecnym procesie podkreślamy trudne słowa, aby znaleźć je w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz kolejny.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wybrany język. Ten sezon dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, jaki w następnych fazach tego stopnia jest dopracowywany. Pierwsze poprawki które są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie trosk o to, by tekst docelowy posiadał wszystkie elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało tak i odpowiednio gdy lecz jest więc dodatkowe.Trzeci i ten poziom to sprawdzenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.Ale każdy powinien dostosować ten proces do indywidualnych zainteresowań, tak, aby uzyskać najodpowiedniejszy rezultat.