Planeta ziemia serial

Ling Fluent Ling Fluent . Kiire ja tõhus õppimine võõrkeeles online

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być wyjątkowa za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w form, skoro nie rosną w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje dawanie w niej każdych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy trwają w niej czynniki w strony gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, iż jest przestrzenią, w której zawsze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a gdy występuje - rozwija się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie powstaje w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - uważa się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.