Kolposkopia i biopsja szyjki macicy

W moc zakładach przemysłowych oraz magazynach może stanowić zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, kiedy w preparacie dostają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub które zawierają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, kiedy w wnętrzach jest zbyt duża temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami także zagrożenie wybuchem pojawia się, jeżeli w wnętrzu przybędzie do powstania iskry.

Specjalne fabryki i zakłady produkcyjne zawsze są dobrze zabezpieczane przed wybuchami, jednak czasami brakuje pomyślunku w miejscach takich, gdy na dowód stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często powodują ludzie, którzy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na terenie zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna stać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, a jeszcze na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków dodatkowo w pomieszczeniach, gdzie otrzymują się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje więcej w stoczniach, o czym nie każdy spośród nas wie.

Wysoko wymienione miejsca objęte są ustawą, która wymaga rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele także osoby prowadzące takimi miejscami muszą okazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE także wiele nowych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest wydawanych przez Unię Europejską, przez co przepisy też są naturalnie implementowane do własnego dobra od czasu, kiedy należymy do Grupy. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a ponadto pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w jakich może dołączyć do wybuchu.