Certyfikowane lowiska

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, przydatne jest praktyczni narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach wchodzących na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych narzędzi w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszelkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, stosowanych w ruchu z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i elementy kontrolne, które idą w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wydobywające się w takich strefach powinny dysponować odpowiednie certyfikaty, podobnie jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie nowe urządzenia. Stanowią owo w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na dowód w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca pracująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w miejscach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi w zasadzie, powinien stanowić zrobiony zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi, co w realizacji ma robić do obniżenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mężczyzn i akcesoriów (i środowiska) grających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.