Brak obowiazku posiadania kasy fiskalnej

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma każdy przedsiębiorca, który wykonywa usługi lub robi sprzedaży na myśl osób fizycznych i rolników płacących się na zasadzie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą także mieć z niektórych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Kiedy nie ma obowiązku posiadania kasy. Drinkom z przepisów, który działa do końca 2016 roku, jest przepis informujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne ruchy w starym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które rozpoczęły praca w momencie stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia prace w możliwościom roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w katalogu przedsiębiorstw, jakie muszą robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, jakie nie rozpoczynają naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w systemie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą uzyskać kasę fiskalną w toku 2 miesięcy po przejściu tego kredytu. Ten tenże cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z ofertą spłacenia ich w nietypowy styl niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy regulowali się na bazie faktur za wykonane usługi na praca osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili bardzo niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/krajalnica_automatyczna_do_wedlin_i_sera_a912/

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników a jedynych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.